Sportlief het initiatief

Plezier en sport is het fundament voor een leven lang sporten.
Plezier in sport vergroot de kans dat jeugdleden op latere leeftijd actief blijven binnen hun sportvereniging,
als sporter en als vrijwilliger. Daarom staat sportplezier bij ons op nummer 1! 

Wij staan voor een Positief Sportklimaat

We streven ernaar dat je in Dordrecht overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunt sporten.

Wij staan voor inclusiviteit

Iedereen is welkom, ongeacht lichamelijke of geestelijke beperking, afkomst, religie, huidskleur, seksuele voorkeur of geslacht.

Wij zijn tegen discriminatie en racisme

Sport is van iedereen en voor iedereen. Sport is een afspiegeling van de maatschappij.

Wij staan voor een positief sportklimaat

We streven ernaar dat je in Dordrecht overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunt sporten. We hebben de wens dat dit op alle sportverenigingen zichtbaar is en dat alle sportverenigingen aan kunnen sluiten bij de campagne en bij 'de Dordtse aanpak verenigingen. De gemeente Dordrecht heeft samen met zes Dordtse sportverenigingen het sportakkoord 'Dordtse aanpak verenigingen' gesloten. De campagne Sportlief is hier een onderdeel van. Samen met verenigingen, coaches, trainers, ouders en kinderen creëren en versterken we een positief klimaat.

De andere thema's binnen 'de Dordtse aanpak verenigingen' zijn kaderontwikkeling en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Bij kaderontwikkeling zijn trainers en coaches in staat om kinderen op de sportvereniging positief en op een veilige manier te begeleiden in hun ontwikkeling. Binnen de ontwikkeling van kinderen spelen ouders een belangrijke rol, wij vinden het daarom belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de sportvereniging. Samen met de gemeente, het ministerie VWS en maatschappelijke partners slaan we de handen ineen voor een (meer) positieve sportcultuur.


Wij staan voor inclusiviteit

Sportlief straalt uit dat sport voor iedereen is: iedereen is welkom, ongeacht lichamelijke of geestelijke beperking, afkomst, religie, huidskleur, seksuele voorkeur of geslacht. Acceptatie kun je als vereniging niet afdwingen, maar je kunt er wel naar streven. De uitdaging is om verschillen bespreekbaar te maken, want verschillen horen bij mensen. Waar we elkaar in vinden is de liefde voor sport, want sport spreekt elke taal. Deze verbindende kracht kan juist positief gebruikt worden.


Wij zijn tegen discriminatie en racisme

Sport is van iedereen en voor iedereen. Sport is een afspiegeling van de maatschappij. Helaas worden we in de sport zo nu en dan geconfronteerd met maatschappelijke spanningen, zoals discriminatie en racisme. Deze discriminerende en anderszins kwetsende uitingen horen niet thuis op en rond de sportvelden. Met de campagne Sportlief laten we zien dat we het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt en blijft voelen in de sportwereld.

Heel Dordrecht Sportlief

Wil jij Sportlief ook uitdragen binnen de vereniging?

Meld hier je vereniging aan