Sportlief

Welkom bij ons programma Sportlief, waar we ons met hart en ziel inzetten voor een gezellige en veilige sportomgeving. Bij ons draait het vooral om het optimaliseren en versterken van een positief klimaat op alle sportclubs in Dordrecht.

Wij geloven sterk in de kracht van sport om mensen samen te brengen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Ons doel is niet alleen om sport toegankelijk te maken voor iedereen, maar ook om een gezellige en veilige omgeving te creëren, waarin iedereen zich welkom voelt.

Met ons programma staan we bovendien midden in de maatschappij. We willen niet alleen sport bevorderen, maar ook actief bijdragen aan een betere samenleving. Ons programma is erop gericht om op vier onderwerpen het sportplezier bij alle sportclubs in onze gemeente te vergroten. Dit kunnen we niet alleen, maar samen met de club.

Als club Sportlief worden

Elke sportclub krijgt de mogelijkheid om een onderscheidend bord te ontvangen dat trots opgehangen kan worden bij de clublocatie, en daarmee symbolen verdienen die staan voor hun prestaties op vier essentiële onderwerpen. Deze symbolen, vertegenwoordigd door hartjes, staan voor de inzet en prestaties op gebieden die cruciaal zijn voor een bloeiende sportclub.

De vier hartjes belichamen de fundamentele pijlers van samenwerking met de gemeente en zijn gekoppeld aan specifieke onderwerpen. Het behouden van het eerste hartje, dat staat voor basiseisen, is van cruciaal belang. Als een club niet langer voldoet aan deze basiseisen, wordt de samenwerking op alle niveaus met de gemeente stopgezet.

Gedurende het seizoen hebben clubs twee belangrijke gespreksmomenten met betrekking tot Sportlief. Het eerste gesprek fungeert als een tussentijdse evaluatie, terwijl het tweede gesprek een audit betreft, gericht op de vier essentiële onderwerpen. De uitkomst van deze audit bepaalt welke hartjes de club verdient, en het is mogelijk dat de club hartjes verliest als bepaalde criteria niet worden behaald.

Om clubs gedurende het seizoen te ondersteunen, staan Dordt Sport-coaches klaar om begeleiding te bieden op alle aspecten van de vier onderwerpen. Samen streven we naar een sterke samenwerking en het behalen van maximale prestaties op alle fronten.

Op elke sportclub in Dordrecht is de omgeving:

Sociaal Veilig
Gastvrij
Positief en motiverend
Maatschappelijk betrokken

Wij staan voor Sociale Veiligheid

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid; regeling VOG, gedragscode sport, vertrouwenscontactpersoon en cursus of e-learning voor trainer-coaches helpen sportaanbieders hierbij. Door als club te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Iedereen binnen de club moet zich veilig voelen, daarom is er een plan opgesteld en per club besproken over respect, veiligheid, onveilig gedrag, meldingsprocedures, omgang emoties en grensoverschrijdend gedrag, zoals omgang pestgedrag.


Wij staan voor Gastvrijheid

Een nieuw lid komt voor het eerst op de club en moet gelijk een warm gevoel krijgen. Een vriendelijke, positieve sfeer, de sociaal veiligheid aspecten zijn zichtbaar, er is een duidelijke communicatiestructuur en de locatie is schoon en netjes kunnen bijdragen dat een lid levenslang bij de club sport en blijft.

Wij staan voor een positief sportklimaat

We staan voor plezier en ontwikkeling boven winnen, wat zichtbaar is in respect tijdens trainingen en wedstrijden richting elkaar en tegenstanders. Een positief sportklimaat kenmerkt zich verder door passend trainingsniveau en -aanbod per leeftijd, gekwalificeerde en positieve coaches en aanbieden van bondsopleidingen, waardoor trainers en coaches nog meer in staat zijn om kinderen op de sportvereniging positief en op een veilige manier te begeleiden op technisch, didactisch en pedagogisch vlak. Binnen de ontwikkeling van kinderen spelen ouders een belangrijke rol, wij vinden het daarom belangrijk dat ouders positief betrokken zijn bij de sportvereniging.


Wij staan voor Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid bestaat uit toegankelijkheid, betrokkenheid en participatie, De club straalt uit dat de sport en faciliteiten voor iedereen toegankelijk is: iedereen is welkom, ongeacht lichamelijke of geestelijke beperking, afkomst, religie, huidskleur, seksuele voorkeur of geslacht. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerkingen om evenementen te organiseren, sociale activiteiten georganiseerd en zijn er (netwerk)bijeenkomsten voor leden, sponsoren, ouders, trainers en andere vrijwilligers. Ook samenwerkingen met partners (liefdadigheidsinstellingen) of sporten overdag valt onder maatschappelijke betrokkenheid.

Heel Dordrecht Sportlief

Wil jij Sportlief ook uitdragen binnen de vereniging?

Meld hier je vereniging aan