Sportlief worden

Als de club voldoet aan de basiseisen, krijgt de club informatie opgestuurd over Sportlief en de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek over Sportlief.

Elke sportclub krijgt de mogelijkheid om een onderscheidend bord te ontvangen dat trots opgehangen kan worden bij de clublocatie, en daarmee symbolen verdienen die staan voor hun prestaties op vier essentiële onderwerpen. Deze symbolen staan voor de inzet en prestaties op gebieden die cruciaal zijn voor een bloeiende sportclub.

De vier symbolen belichamen de fundamentele pijlers van samenwerking met de gemeente en zijn gekoppeld aan specifieke onderwerpen. Het behouden van het eerste symbool (Sociaal Veilig), dat staat voor basiseisen, is van cruciaal belang. Als een club niet langer voldoet aan deze basiseisen, wordt de samenwerking op alle niveaus met de gemeente stopgezet.

Gedurende het seizoen hebben clubs twee belangrijke gespreksmomenten met betrekking tot Sportlief:

  • Het eerste gesprek fungeert als een tussentijdse evaluatie (over hoe het gaat);
  • Het tweede gesprek betreft een audit, gericht op de vier essentiële onderwerpen. De uitkomst van deze audit bepaalt welke hartjes de club verdient, en het is mogelijk dat de club hartjes verliest als bepaalde criteria niet worden behaald.

Om clubs gedurende het seizoen te ondersteunen, staan Dordt Sport-coaches klaar om begeleiding te bieden op alle aspecten van de vier onderwerpen. Samen streven we naar een sterke samenwerking en het behalen van maximale prestaties op alle fronten.

Aanmeldformulier

Elke sportvereniging streeft naar een leuk, gezellig, sportieve club. Wil je aansluiten bij de al deelnemende verenigingen of heb je hulp nodig bij het ontwikkelen van Sportlieve onderwerpen? Meld je aan en wij nemen contact met je op.

In het kennismakingsgesprek zullen we, naast de basiseisen, de andere onderwerpen bespreken. Na dit gesprek (en nadat de club voldoet aan de basiseisen) ontvangt de club van ons campagne materiaal om Sportlief ook op jouw vereniging te promoten. 

Aanmeldformulier Verenigingen